Heropening praktijk & maatregelen

Wij mogen u weer op de praktijk verwelkomen! De voorkeur om u middels videoconsult te behandelen blijft echter gehandhaafd. Maar indien behandeling in de praktijk gewenst is dan kan dat vanaf nu weer. Uiteraard hebben wij alle maatregelen getroffen om u zo veilig mogelijk te behandelen.

We vragen u daarom onderstaande goed te lezen:

Voorafgaand aan de behandeling stelt u zichzelf de onderstaande vragen:

 • Heeft u (nu of de afgelopen 24 uur) één of meerdere van de volgende door de RIVM beschreven (ook milde!) symptomen: (neus)verkoudheid, hoesten, kuchen, niezen, keelpijn, verhoging of koorts, kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, moeheid of diarree?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met bovenstaande symptomen?
 • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Als 1 van de antwoorden “ja” is dan mag u NIET naar de praktijk komen maar kunnen we behandelen middels telefonisch of videoconsult.

Behandelen middels videoconsult:

Mensen met klachten komen dus niet in de praktijk maar kunnen we op afstand behandelen middels telefonisch consult of videoconsult. Wij hebben de afgelopen twee maanden gewerkt met ClickDoc, een AVG proof programma voor beeldbellen en hebben daar inmiddels goede ervaringen mee.

Voorzorgsmaatregelen vanuit ons:

Om de gezondheid van u en de therapeut te waarborgen hanteren wij een aantal voorzorgsmaatregelen: 

 • Indien geen noodzakelijk fysiek contact nodig is, houden wij 1.5 meter afstand;
 • Zowel u als de therapeut wassen vóór de behandeling zorgvuldig de handen;
 • De behandelruimte wordt extra schoongemaakt/gedesinfecteerd, ook tussen behandelingen door. Hier plannen wij extra tijd voor in;
 • Wij streven ernaar dat u meteen door kunt lopen naar de behandelruimte en niet in de wachtkamer hoeft te wachten;
 • Er zullen maximaal drie mensen in de wachtkamer zitten;
 • Indien fysiek contact nodig is en we binnen 1.5 meter van u komen (uiteraard in overleg met u) maken wij desgewenst gebruik van een mondkapje en eventueel handschoenen.

Wat vragen wij van u?

 • Een schone, grote handdoek mee te nemen;
 • Uw handen te wassen bij binnenkomst in de praktijkruimte (wij doen dit ook);
 • Zo kort mogelijk voor de afspraak naar de praktijk te komen, zodat u niet of nauwelijks hoeft te wachten;
 • Bij meer dan drie mensen in de wachtkamer even buiten te wachten (dit komt als het goed is niet voor)
 • Bij voorkeur alleen te komen;
 • Rekening te houden met anderen in het pand (onder andere met naar binnen en naar buiten gaan afstand te houden)
 • Bij voorkeur geen gebruik te maken van het toilet

Laten we SAMEN zorgen voor een veilige omgeving en een verantwoorde manier om met elkaar om te gaan.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande dan kunt u ons mailen (info@oefentherapiebinnenstad.nl) of bellen (030-2715421).